Optima consulting

Řízení procesů a projektů

u větších firem (včetně obchodu a služeb)


Zavedeme procesní řízení

Zmapujeme hlavní procesy. Definujeme důležité body pro měření a nastavíme monitoring procesů. Vyškolíme vlastníky procesů.

"Co se měří, to se zlepšuje."

Optimalizujeme procesy

Idenifikujeme slabá místa procesů a navrhneme úpravy. Do řešení zapojíme vlastníky procesů pro trvalé udržení změny.

"Chyba je častěji v procesech, než v lidech."

Optimalizujeme produkty

Vyladíme produktovou nabídku. Nastavíme segmentaci. Snížíme náklady u méně ziskových produktů.

"80% zisku obvykle vytváří 20% produktů."

Projektové řízení

Zavedeme nový produkt nebo distribuční kanál podle požadavku vedení firmy. Řídíme projektový team a jsme jeho součástí.

"Našim hlavním nástrojem není Power Point, ale zkušenost."


Ukázky dokončených projektů


Kontaktujte nás

Domluvíme se na nezávazné úvodní schůzce, probereme Vaše potřeby a možnosti spolupráce.