Optima consulting

Ukázky dokončených projektů

Nový produkt - startup

O klientovi: velká investiční skupina zejména v oblasti fintech a e-commerce.

Zadaní: Realizovat podnikatelský záměr v oblasti předplacených platebních karet a mobilní aplikace.

Činnosti: Kompletní řízení startup projektu od prvotního nápadu po vytvoření stabilní firmy s fungujícím produktem. Benchmark řešení v oblasti prepaid card, návrh řešení pro trh v ČR. Definice cílového segmentu, byznys modelu. Výběrové řízení na partnery projektu (banky, karetní asociace). Sestavení realizačního týmu. Nastavení spolupráce s bankou, řízení společného projektu s bankou. Realizace vlastního IT řešení. Uvedení produktu na trh, zahájení prodeje.

Doba projektu: 18 měsíců.


Zavedení nových produktů

O klientovi: velký poskytoval nebankovních úvěrů, 2000+ obchodních zástupců, 180 000+ klientů, působnost po celé ČR.

Zadaní: implementovat nové produkty, upravit celou produktovou řadu.

Činnosti: připravit detailní návrh nových produktů, definovat výhody pro klienta, nastavit produktové parametry. Dát do souladu se současnými produkty. Navrhnout optimalizaci současné produktové řady. Připravit podklady pro marketingovou komunikaci. Připravit podklady pro implementaci změn do obchodní sítě. Ověření stavu v obchodní síti po implementaci. Vedení implementačního projektu na kompletní výměnu webu, řízení externího dodavatele, mezinárodní interní komunikace.

Doba projektu: 12 měsíců.


Příprava rodinné firmy na řízení najatým manažerem

O klientovi: středně velká síť prodejen, na trhu 20 let, roční obrat 150 mil. Kč, 7 poboček. Pobočky budované v posledních 2 letech.

Zadaní: Stabilizovat řízení firmy po rychlém růstu. Uvolnit ruce majitelům, připravit firmu na řízení najatým manažerem.

Činnosti: analýza současného stavu řízení (od popisu toho, jak to má fungovat až po ověření v praxi). Upřesnění definice současné organizační struktury. Návrh budoucí organizační struktury zahrnující vytvoření výkonného středního managementu, definice oblasti zodpovědnosti a kompetencí pro jednotlivá oddělení i pozice. Návrh systému řízení managementu přes KPI. Návrh měření procesů.

Doba projektu: 4 měsíce.


Nastavení procesů pro pobočkovou síť

O klientovi: větší firma v oblasti služeb, 800+ firemních klientů, 100+ zaměstnanců, hlavní pobočka v Praze, nové pobočky v krajských městech.

Zadaní: Upravit procesy z pobočky Praha na použití ve všech pobočkách. Definovat budoucí roli centrály. Nastavit obchodní model pro pobočky. Připravit expanzi na Slovensko.

Činnosti: Popis a současných procesů a návrh optimalizace. Návrh rozdělení kompetencí mezi budoucí centrálu a pobočky. Návrh úpravy procesů pro organizační strukturu centrála/pobočky, návrh SLA. Návrh obchodního modelu pro pobočky. Příprava dokumentace pro jednání s budoucím obchodním partnerem pro Slovensko, jednání se zájemci.

Doba projektu: 6 měsíců.


Optimalizace procesů v marketingu

O klientovi: velká firma v oblasti potravinářství, top brand v ČR, 2000+ zaměstnanců

Zadaní: Optimalizovat existující procesy sponzoringu. Znásobit počty sponzorovaných partnerů.

Činnosti: Popis a současných procesů sponzoringu a návrh optimalizace. Zjištění potřeb zákazníka (=sponzorovaného subjektu). Úprava produktu a zejména komunikace s ohledem na znalost potřeb zákazníka. Analýza a návrh optimalizace online prodeje. Příprava komunikační matice.

Doba projektu: 6 měsíců.


Zefektivnění nástrojů pro řízení obchodní sítě

O klientovi: větší výrobní a obchodní firma, 100+ zaměstnanců, obrat 500 mil. Kč

Zadaní: Optimalizovat existující procesy řízení Sales. Nastavení reportingu.

Činnosti: Popis a procesu řízení Sales s důrazem na data a reporty. Zjištění aktuální dostupnosti dat. Zjištění potřeb Sales (všechny úrovně struktury). Návrh nového systému reportingu. Realizace nového systému reportingu. Ověření v praxi a doladění.

Doba projektu: 3 měsíce.


...detailnější informace k realizacím

rádi poskytneme při osobním jednáníKontaktujte nás

Domluvíme se na nezávazné úvodní schůzce, probereme Vaše potřeby a možnosti spolupráce.